Treo banner, cờ phướn quảng cáo trọn gói tại Tp Hồ Chí Minh Treo băng rôn. Cờ phướn  được xem là: Quảng cáo thương hiệu.Sự kiện của các doanh nghiệp. Đây là hoạt động được nhiều doanh nghiệp hướng đến. Mỗi khi muốn gia tăng mức độ quảng cáo thương hiệu của […]